Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,  με Διακριτικό Τίτλο: «Farmakis Urban Wear», Έδρα: Ζυγομαλλή 1, Ιωάννινα, ΑΦΜ: EL998690304 / ΔΟΥ Ιωαννίνων, Αρ. ΓΕΜΗ: 31661029000, Τηλ: +30 26510 64634 και Υπεύθυνο Επικοινωνίας: Φαρμάκης Φαίδων, (καλούμενη στο εξής και ως «Εταιρεία») δημιούργησε το ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών ρουχισμού, υποδημάτων και αξεσουάρ www.denimlounge.gr το οποίο λειτουργεί με βάση τους ακόλουθους όρους χρήσης. Ο επισκέπτης καλείται να λάβει γνώση αυτών και να προβεί στη χρήση των ιστοσελίδων ή/ και των υπηρεσιών που απορρέουν από αυτές αφού συμφωνεί και τους αποδέχεται πλήρως. Η τυχόν συναλλαγή μαζί μας μέσω του ανωτέρω ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου ιστότοπου. Επιπλέον, οι ανήλικοι επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού αυτού τόπου δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.denimlounge.gr προβάλλει και μεταπωλεί τα προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται, διαθέτει δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, ανανεώνει ή και αποσύρει τους παρόντες όρους , σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο για την διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς καμία προειδοποίηση προς τους χρήστες/ καταναλωτές, οι οποίοι θα ενημερώνονται από την ιστοσελίδα για τις τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες/ καταναλωτές, χωρίς καμία εξαίρεση. Οι χρήστες/ καταναλωτές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις τροποποιήσεις για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες του www.denimlounge.gr. Η όποια ανανέωση ή αλλαγή όρων και προϋποθέσεων αφορά πάντα μελλοντικές συναλλαγές και όχι παρελθούσες.
Σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.denimlounge.gr και αφορούν τα προσφερόμενα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η «Εταιρεία» δεσμεύεται για την όσο το δυνατό πληρέστερη και ορθή παρουσίαση τους,  υπό την επιφύλαξη τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών που μπορεί να διέφυγαν της προσοχής της ή να προέκυψαν ακούσια.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσιάζει και διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες που ο επισκέπτης δεν έχει καμία υποχρέωση να καταναλώσει χωρίς να το επιθυμεί. Σε καμία όμως περίπτωση, τα τεχνικά μέσα (υπολογιστές, tablets, κινητά τηλέφωνα κλπ) καθώς και η σύνδεση στο διαδίκτυο που απαιτούνται για την επίσκεψη στον ιστότοπο δεν βαραίνουν οικονομικά την εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Επιπλέον, η «Εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη α) για όποια τεχνικά προβλήματα τυχόν προκύψουν στους χρήστες του δικτυακού τόπου www.denimlounge.gr κατά την επίσκεψή τους σε αυτόν, β) για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαιτέρως μη επιτρεπόμενων παρεμβάσεων είτε σε προϊόντα, είτε σε υπηρεσίες, είτε σε πληροφορίες που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, γ) για την κακή λειτουργία συνδέσμων (links) που φαινομενικά ή ουσιαστικά παραπέμπουν στον ιστότοπο www.denimlounge.gr. Σε καμία περίπτωση, η φαινομενική ή ουσιαστική ύπαρξη συνδέσμων (links) σε άλλες ηλεκτρονικές τοποθεσίες εκτός του δικτυακού τόπου www.denimlounge.gr, δε συνεπάγεται την ολική ή μερική συμφωνία της «Εταιρείας» με το εμπορικό ή πνευματικό περιεχόμενο των δικτυακών τόπων και τους τρόπους κωδικοποίησης πληροφοριών,  τις μεθόδους προστασίας του χρήστη/ καταναλωτή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τις ιστοσελίδες αυτές.

Επίσης, η «Εταιρείας» με σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασή στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.denimlounge.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις (links) με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους, καθώς και για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.denimlounge.gr.

Επιπλέον, η «Εταιρεία» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για πιθανές ζημιές οι οποίες μπορεί να προκύψουν σε καταναλωτές από την μη εκτέλεση κάποιας παραγγελίας. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα επιφυλάσσεται σχετικά με τον χρόνο παράδοσης των παραγγελιών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή λόγω αστάθμητων παραγόντων ή όταν τα εμπορεύματα της παραγγελίας δεν είναι άμεσα διαθέσιμα από τον αντίστοιχο προμηθευτή (βλέπε Χρόνος Αποστολής). Σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλεκτρονικό μας κατάστημα φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση σας.

Τέλος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.», οι υπάλληλοί της ή άλλοι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί της, καθώς και ο δικτυακός τόπος www.denimlounge.gr, δεν έχουν καμία ευθύνη, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών και δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η «Εταιρεία» είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

ΕΝΑΡΜΟΣΤΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η «Εταιρεία», καθώς επίσης και ο χρήστης συνομολογούν και συναποδέχονται την ορθή και πάντα με καλά συναλλακτικά ήθη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.denimlounge.gr. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει ποτέ και σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα, όλο ή μέρος αυτού, για να αποστείλει e-mail, ή να δημοσιεύσει, ή με κάποιον άλλο τρόπο να δημοσιοποιήσει περιεχόμενο το οποίο είναι συκοφαντικό, βλαβερό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, προσβλητικό, απειλητικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου κατά οποιονδήποτε τρόπο, ή εκφράζει φυλετικές, ρατσιστικές ή εθνικές διακρίσεις, ή δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους. Επίσης, δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει είτε για προσωπική χρήση, είτε για χρήση άλλου/ άλλων εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακά και εμπιστευτικά δεδομένα, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και ευρεσιτεχνίες τρίτων, καθώς και πως δε θα χρησιμοποιήσει ηθελημένα το ιστότοπο www.denimlounge.gr με κακόβουλο σκοπό για τη μετάδοσης ιού λογισμικών, κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που μπορεί να διακόψουν ή να βλάψουν τη λειτουργία του ιστότοπου, και να προκαλέσουν φθορές ή να παρενοχλήσουν τρίτους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΣΗΜΑΤΑ

Οι εικόνες, σήματα, γραφικά, κείμενα, σχέδια, κώδικες, αρχεία που εμφανίζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου www.denimlounge.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα της «Εταιρείας», των συνεργατών αυτής και τρίτων, και προστατεύονται από τις διατάξεις του εγχώριου και κοινοτικού δικαίου και από διεθνής συμβάσεις σχετικά με τη βιομηχανική, πνευματική ιδιοκτησία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν εν μέρει ή συνολικά να πουληθούν, αντιγραφούν, τροποποιηθούν, αναπαραχθούν και αναδιανεμηθούν είτε ηλεκτρονικά, είτε έντυπα, είτε με οποινδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η «Εταιρεία» αναγνωρίζοντας α) τη σημασία της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου www.denimlounge.gr και β) την ασφαλή πλοήγηση έως την πιθανή ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια σας με την χρησιμοποίηση εξελιγμένων μεθόδων προστασίας. Αναλυτικότερα, η «Εταιρεία» διασφαλίζει την απόρρητη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL (Secure Sockets Layer), το οποίο είναι υψηλής ασφαλείας και αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα συστήματα πιστοποίησης διαδικτυακών τόπων. Σε όποιο σημείο του ιστότοπου www.denimlounge.gr χρειαστεί να εισάγεται προσωπικές πληροφορίες, να πραγματοποιήσετε εγγραφή ή να κάνετε σύνδεση στον λογαριασμό σας (log in), η κρυπτογράφηση SSL διασφαλίζει την απόκρυψη των στοιχείων σας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό στον ιστότοπο www.denimlounge.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση, μυστικότητα και αποκρύψη του Κωδικού Εισόδου (e-mail ή username) και του  Προσωπικού Μυστικου Κωδικού Ασφαλείας (password) από τρίτα πρόσωπα. Για την πληρέστερη ασφάλεια του και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί, έχει την δυνατότητα μεταβολής του Προσωπικού Μυστικου Κωδικού Ασφαλείας (password). Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του Κωδικού Εισόδου (e-mail ή username) και του  Προσωπικού Μυστικου Κωδικού Ασφαλείας (password) σε τρίτα πρόσωπα, ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση τηλεφωνική ειδοποίηση μας. Σε καμία περίπτωση, η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Επιπλέον και για λόγους ασφαλείας, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.denimlounge.gr συνιστά:

α) την αποφυγή δημιουργίας εύκολα ανιχνέυσιμων Προσωπικών Κωδικών Ασφαλείας,
β) την αποφυγή χρήσης κωδικών που χρησιμοποιούνται ήδη για την είσοδο σας σε άλλους δικτυακούς τόπους,
γ) την ανα τακτά χρονικά διαστήματα αλλάγη του Προσωπικού Μυστικού Κώδικα Ασφαλείας (password), και
δ) την χρησιμοποίηση συνδυασμού κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων για την δημιουργία του Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας σας.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεσμεύεται ρητά για την διαφύλαξη κάθε πληροφόρησης που μας παρέχετε και την μη αποκάλυψη σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου www.denimlounge.gr. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ καταναλωτών του www.denimlounge.gr, όπως επίσης και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που καταχωρείτε κατά την χρήση της ιστοσελίδας, προστατεύονται βάση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τους νόμους 2.742/ 1997 και 3.471/ 2006.

Η χρήση από τους επισκέπτες/ καταναλωτές της ιστοσελίδας www.denimlounge.gr και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει δηλώνει την αποδοχή τους με την πολιτική απορρήτου, όπως αυτή παρουσιάζεται και προσδιορίζεται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Ρητά δηλώνεται ότι εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, τότε θα πρέπει να σταματήσει την χρήση της ιστοσελίδας, αφού, όπως προαναφέρθηκε η χρήση της από τον επισκέπτη/ χρήστη δηλώνει αμετάκλητα και αυτόματα την αποδοχή του ως προς τους σχετικούς όρους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την λειτουργία του www.denimlounge.gr και έχουν ως μοναδικό σκοπό την όσο το δυνατό πληρέστερη παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος προς τους χρήστες ή καταναλωτές του. Ο χρήστης/ καταναλωτής του www.denimlounge.gr κατανοεί και αποδέχεται την μερική ή συνολική αποκάλυψη των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτα μέρη, τα οποία δρούνε μετά από ή κατ’ εντολή της «Εταιρείας» και σε συμφωνία πάντα με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, όπως π.χ. την αποκάλυψη των απαραιτήτων στοιχείων του σε συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφορών για την παράδοση του προϊόντος και σε συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με σκοπό την ολοκλήρωση των συναλλαγών μεταξύ του καταναλωτή και της «Εταιρείας» κτλ. Επιπλέον, η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα μερικής ή συνολικής αποκάλυψης των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων των χρηστών/ καταναλωτών του με σκοπό την συμμόρφωσή της με απαιτήσεις του νομοθεσίας, δικαστικών αποφάσεων ή διοικητικών αρχών ή μετά από αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης ή κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων. Επιπλέον το www.denimlounge.gr έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του προκειμένου και κάτω από επείγουσες περιστάσεις να ενεργήσει για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του ή άλλων χρηστών ή του κοινού από τυχόν μη νόμιμες ενέργειες. Επίσης, ο χρήστης/ καταναλωτής του ιστότοπου έχει το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία τηρούνται απο την «Εταιρεία», να ζητήσει την ανανέωση τους με νέα στοιχεία ή την ολική διαγραφή τους.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, και λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο και τη φύση του διαδικτύου, η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης ή επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.denimlounge.gr, των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού, στα οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS)

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «Εταιρείας» και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα, όποτε θελήσει, να ζητήσει την διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, έτσι ώστε να μην λαμβάνει ενημερωτικά δελτία από την «Εταιρεία». Κάθε προσωπικό στοιχείο που υποβάλλεται από τον χρήστη δια της παρούσας διαδικασίας, υπάγεται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της «Εταιρείας». Τέλος, η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

COOKIES

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.denimlounge.gr χρησιμοποιεί αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης (cookies) για την αναγνώριση του επισκέπτη/ χρήστη κατά την περιήγησή του στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου (π.χ. newsletters, καλάθι αγορών, wishlist κλπ). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Τα cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καλαθιού και wishlist, την αυτόματη αναγνώριση του χρήστη κατά την εκτέλεση αγορών, την ηλεκτρονική αναγνώριση των συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρηστών, την διευκόλυνση και βελτιστοποίηση της χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων προς πώληση, για εμφάνιση περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά των επισκεπτών/ χρηστών του ιστότοπου www.denimlounge.gr και για στατιστικούς ή λόγους marketing. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση των cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δεν φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Ο επισκέπτης/ χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστότοπου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην μπορεί να έχει συνολική ή μερική πρόσβαση στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.denimlounge.gr.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσης ή ανανεώσης των παρόντων όρων χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς να έχει την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης. Επιπλέον, οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους ισχύει από την στιγμή ανάρτησής αυτών στις ιστοσελίδες του www.denimlounge.gr. Οι χρήστες/ μέλη του ιστότοπου υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποίησεων/ αλλαγών στου όρους. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου www.denimlounge.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Η  οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από την «Εταιρεία» μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα, το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση της «Εταιρείας». Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/ και η πίστωση αυτών στον λογαριασμό του καταναλωτή τούτη εννοείται πάντοτε ως άτοκη.

Το παρόν αποτελεί την καθολική συμφωνία μεταξύ της «Εταιρείας» ως διαχειρίστριας του παρόντος δικτυακού τόπου και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του www.denimlounge.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Ιωαννίνων. Εναλλακτικά, προτείνεται η λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.denimlounge.gr δεσμεύεται για α) την όσο το δυνατό πληρέστερη περιγραφή των προϊόντων που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες του και β) την ορθή ενημέρωση των διαθέσιμων αποθεμάτων προς πώληση.
Για λόγους όμως τυπογραφικού ή τεχνικού λάθους ή λόγους ανωτέρας βίας το επιβεβαιωτικό email αποδοχής της παραγγελίας σας θα αποτελεί την τελική επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης και άρα αποδοχής κάποιας παραγγελίας, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.denimlounge.gr έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγκαίρως τον χρήστη/ καταναλωτή.

Η διαδικασία αγοράς στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.denimlounge.gr είναι απλή. Ο χρήστης/ καταναλωτής μπορεί να ολοκληρώσει την αγορά, επιλέγοντας την «ολοκλήρωσης αγοράς» (checkout). Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με την εισαγωγή του ονοματεπώνυμού σας, διεύθυνση παράδοσης, email, τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ. είτε με την σύνδεση (login) στον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας. Επιπλέον, για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα χρειαστεί να επιλέξετε τρόπο πληρωμής (βλέπε ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ). Κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας θα ενημερωθείτε για το συνολικό τίμημα, όπως αυτό θα προκύψει από το κόστος των προϊόντων, τις πιθανές εκπτώσεις και το κόστος μεταφορικών. Όλες οι τιμές που εμφανίζονται σε οποιοδήποτε σημείο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.denimlounge.gr είναι οι τελικές τιμές προϊόντων, υπηρεσιών ή μεταφορικών και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

Στην συνεχεία θα ενημερωθείτε από το σύστημα για την επιτυχή καταχώρηση της παραγγελία σας και εντός μίας εργάσιμης ημέρας θα λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει ενημερωτικό email για την οριστική αποδοχή της παραγγελίας απο μέρους μας μαζί με τον αριθμό αποστολής της στην μεταφορική εταιρεία (tracking number) και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.  

Στην περίπτωση που προκύψει ακύρωση ή μη αποδοχή της παραγγελίας από την πλευρά μας, τότε το τελικό ποσό που πιθανόν καταβλήθηκε θα επιστρέφεται ακέραιο.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο χρήστης/ καταναλωτής έχει επίσης την δυνατότητα τηλεφωνικής παραγγελίας στο τηλέφωνο +30 26510 64634. Στην περίπτωση καταχώρησης τηλεφωνικής παραγγελίας, οι όροι λήψης και οι τρόποι πληρωμής και αποστολής των προϊόντων παραμένουν οι ίδιοι με τους αναφερόμενους στις σχετικές ενότητες. Επιπλέον, η οποιαδήποτε καταχώρηση τηλεφωνικής παραγγελίας, αυτομάτως σημαίνει ότι ο καταναλωτής γνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις  που αναφέρονται στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.denimlounge.gr

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.1) ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι τρόποι πληρωμής για παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.denimlounge.gr είναι οι παρακάτω:
1) Αντικαταβολή:  Ο καταναλωτής πληρώνει με την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του, τον υπάλληλο της ταχυμεταφορικής εταιρείας, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή της «Φαρμάκης Φαίδων & Σια Ο.Ε.». Η αντικαταβολή ισχύει μόνο για παραδόσεις εντός Ελλάδας και δεν υπάρχει επιβάρυνση με επιπλέον έξοδα από μέρους μας.
2) Χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής Κάρτας: Ο καταναλωτής εάν έχει λογαριασμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μπορεί να πληρώσει το τελικό ποσό μέσω της επιλογής "Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας”. Αυτόματα θα μεταφερθεί στο ασφαλές site της συνεργαζόμενης τράπεζας (Τράπεζα Πειραιώς) για να ολοκληρώσει την διαδικασία. Στο συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής είναι αποδεκτές οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa, MasterCard, Maestro και δεν υπάρχει επιβάρυνση με επιπλέον έξοδα από μέρους μας.

Η χρήση της πιστωτικής κάρτας για τις αγορές σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.denimlounge.gr είναι απόλυτα ασφαλής, εφόσον τηρείτε τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται από την Τράπεζα Πειραιώς. Μόλις ολοκληρώσετε την συμπλήρωση όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την καταχώρηση της παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα μεταφερθείτε αυτόματα στο ασφαλές site της συνεργαζόμενης τράπεζας (Τράπεζα Πειραιώς) όπου θα χρειαστεί να συμπληρώσετε απευθείας τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας: ακριβές όνομα κατόχου, αριθμός και ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας και τέλος τον τριψήφιο αριθμό (CVV) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας.

Πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σας παρακαλούμε να ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ SITE ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και να ΔΩΣΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που παρέχονται στο site της Τράπεζας Πειραιώς, έτσι ώστε να ολοκληρώσετε την διαδικασία με ασφάλεια. Ο έλεγχος των στοιχείων και η εκκαθάριση της συναλλαγής γίνονται άμεσα και με ασφάλεια στο δικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς. Στην συνέχεια γίνεται επιστροφή αυτόματα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Στο συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, ο αγοραστής θα πρέπει απαραίτητα να είναι και ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείται για την συναλλαγή. Επίσης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την σωστή καταχώρηση των στοιχείων και χρήσης της. Επιπλέον, κατά την διαδικασία η «Εταιρεία» ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Σχετικά με την πολιτική της «Εταιρείας» για παραγγελία μέσω παράνομης ιδιοποίησης στοιχείων πιστωτικής κάρτας από τρίτο πρόσωπο πλην του νόμιμου κατόχου ισχύουν τα εξής: από τη στιγμή που η πιστωτική κάρτα που έχει δηλωθεί στο site της συνεργαζόμενης τράπεζας, έχει ελεγχθεί από την τράπεζα και φαίνεται ως νόμιμη, η χρέωση γίνεται κανονικά και σας αποστέλλεται το προϊόν.

3) Πληρωμή μέσω PayPal: Σε περίπτωση που έχετε λογαριασμό Paypal μπορείτε να πληρώσετε το τελικό ποσό μέσω της επιλογής "Πληρωμή μέσω PayPal”. Η συγκεκριμένη επιλογή θα σας μεταφέρει αυτόματα στο ασφαλές site του Paypal, από όπου θα έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε την συναλλαγή. Μετα το τέλος της διαδικασίας ο χρήστης θα επιστρέψει αυτόματα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Στον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής δεν υπάρχει επιβάρυνση με επιπλέον έξοδα από μέρους μας.
4) Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό: Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να εξοφλήσει το τελικό ποσό προς πληρωμή με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 5405 – 082566 - 048
ΙΒΑΝ: GR89 0172 4050 0054 0508 2566 048
Δικαιούχος: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.
SWIFT/ BIC Code: PIRBGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK:
Αριθμός Λογαριασμού: 4000 0233 0000 821
ΙΒΑΝ: GR54 0140 4000 4000 0233 0000 821
Δικαιούχος: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.
SWIFT/ BIC Code: CRBAGRAA

Η κατάθεση του τελικού ποσού προς πληρωμή μπορεί να γίνει εντός 3 ημερών από την καταχώρηση της παραγγελίας σας.  Πέραν των 3 ημερών και χωρίς προειδοποίηση ακυρώνεται η παραγγελία.
Σας παρακαλούμε να δηλώνεται ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο στο οποίο έγινε η παραγγελία και τον αριθμό της παραγγελίας. Μετά την κατάθεση του χρηματικού ποσού και προκειμένου να διεκπεραιωθεί έγκαιρα η παραγγελία σας, θα πρέπει είτε να μας αποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό της κατάθεσής σας στο e-mail: info@denimlounge.gr είτε να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο +30 26510 64634. Επιπλέον, ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τυχόν τραπεζικά έξοδα που θα προκύψουν από την διαδικασία.

1.2) ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι τρόποι πληρωμής για παραγγελίες που αποστέλονται εκτός Ελλάδας είναι οι εξής:

  1. Χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής Κάρτας
  2. Πληρωμή μέσω PayPal
  3. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Σε καμία περίπτωση, η «Εταιρεία» δεν αποδέχεται παραγγελίες και έχει το δικαίωμα να ακυρώσει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση όσες παραγγελίες επιλέγουν ως μέθοδο πληρωμής την αντικαταβολή ή οποιαδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής μη αναφερόμενο στο παρών κείμενο. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές των προϊόντων οι οποίες αναγράφονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.). Οι τιμές καθορίζονται ελεύθερα από την «Εταιρία» και είναι ανταγωνιστικές των τιμών της αγοράς. Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο καταναλωτής καταβάλλει πάντα το συνολικό ποσό το οποίο αναγράφεται στην παραγγελία του, ασχέτως εάν μέχρι την ημερομηνία παράδοσης η τιμή έχει μεταβληθεί.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

Οι αποστολές των παραγγελιών σε όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως βάρους και όγκου, είναι δωρεάν για αγορές προϊόντων συνολικού ποσού 30,00 € και άνω. Για παραγγελίες μικρότερου συνολικού ποσού, το κόστος αποστολής είναι 1,00€ για την Ελλάδα. Οι αποστολές των παραγγελιών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρεώνονται με έξοδα αποστολής 12,00 € ανεξαρτήτως βάρους και όγκου. Για χώρες εκτός Ευρωπαικής Ένωσης οι χρεώσεις μπορεί να διαφέρουν και η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον μεταφορικά έξοδα ή να ακυρώσει την παραγγελία. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας το τελικό ποσό που πιθανόν καταβλήθηκε από τον καταναλώτη θα επιστρέφεται ακέραιο. Επιπλέον, για παραδώσεις εκτός Ευρωπαικής Ένωσης, ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση να καλύψει όλες τις χρεώσεις και διαφορές που τυχόν προκύψουν όπως μετατροπές νομισμάτων, έξοδα τελωνείων και φόροι εισαγωγής, τραπεζικά έξοδα κτλ. Όλες οι παραδόσεις των παραγγελίων πραγματοποιούνται από την Γενική Ταχυδρομική κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (Δευτέρα-Παρασκεύη).  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Όλες οι παραγγελίες χρειάζονται έως 1 εργάσιμη ημέρα για να παραδοθούν στην συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών (Γενική Ταχυδρομική), υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο στην αποθήκη μας. Για όλες τις αποστολές εντός Ελλάδας και υπό κανονικές συνθήκες, ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας στον χώρο σας εκτιμάται σε 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες από την στιγμή παραλαβής της απο την εταιρεία μεταφορών.

Θα θέλαμε να σας προειδοποιήσουμε πως η ενδεχόμενη εμπλοκή αστάθμητων παραγόντων όπως απεργίες, θαλάσσιες κακοκαιρίες, καθυστερήσεις μεταφορικών εταιρειών, λόγοι ανωτέρας βίας κλπ. μπορεί να προκαλέσουν καθυστέρηση στην παράδοση της παραγγελίας. Αν για τους προαναφερόμενους λόγους, η παράδοση της παραγγελίας σας δεν είναι δυνατή εντός του χρονικού διαστήματος των 15 ημερών, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εγκαίρως για να επιβεβαιώσουμε εάν τελικά επιθυμείτε την ολοκλήρωση της.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα είτε επιστροφής/ αντικατάστασης των προϊόντων της παραγγελίας, είτε ακύρωσης της παραγγελίας, είτε υπαναχώρησης. Η διαδικασία επιστροφής, οι όροι και οι προϋποθέσεις και τα τυχόν μεταφορικά έξοδα παρουσιάζονται παρακάτω ανα περίπτωση.

1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων της παραγγελίας του (με εξαίρεση για λόγους υγιεινής των εσωρούχων, μαγιώ και πετσετών κτλ). Το αίτημα επιστροφής μπορεί να γίνει δέκτο α) για να γίνει αλλαγή μεγέθους του ίδιου προϊόντος και με την προυπόθεση ότι υπάρχει η σχετική διαθεσιμότητα και β) για την αντικατάστασή του με άλλο προϊόν ίσης η μεγαλύτερης αξίας. Επιπλέον, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της αξίας του προϊόντος, μείον τα όποια ταχυδρομικά έξοδα ασκώντας το Δικαίωμα Υπαναχώρηρης (Βλέπε Δικάιωμα Υπαναχώρησης, Τμήμα 3).

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Ως ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος ορίζεται αυτή που αναγράφεται στο συνοδευτικό δελτίο μεταφοράς της εταιρείας ταχυμεταφορών, και με βάση αυτή υπολογίζεται εάν η υποβολή του αιτήματος επιστροφής έγινε εντός της εμπρόθεσμης χρονικής περιόδου.

Σε περίπτωση αιτήματος αντικατάστασης προϊόντος, ο καταναλώτης έχει το δικαίωμα είτε να επιλέξει την αποστολή νέου προϊόντος ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, είτε την έκδοση πιστωτικού σημειώματος για μελλοντική χρήση.

Επιπλέον, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα επιστροφής της παραγγελίας του ( μέρους ή ολόκληρης) χωρίς να γίνει αντικατάσταση προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύει το Δικαίωμα Υπαναχώρησης, στο οποίο οι όροι, διαδικασία  και προϋποθέσεις αναφέρονται παρακάτω.  (βλέπε Τμήμα 3)     

1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την αντικατάσταση μέρους ή όλης της παραγγελίας σας, θα πρέπει εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής της, είτε να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο +30 26510 64634 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 πμ έως 14:00 μμ, είτε να μας στείλετε ενημερωτικό e-mail στο info@denimlounge.gr. Όλες οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το ηλεκτρονικό κατάστημα μας. Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να μη κάνει δεκτό το αίτημα επιστροφής σας ή να σας χρεώσει με τυχόν μεταφορικά έξοδα, σε περίπτωση που αυτή γίνει χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση της.

Τα επιστραφέντα προϊόντα αποστέλλονται στα γραφεία της εταιρείας «Φαρμάκης Φαίδων & Σια Ο.Ε.» : Ζυγομάλλη 1, 45332 Ιωάννινα. Μετά την παραλαβή τους, όλες οι επιστροφές ελέγχονται απο την εταιρεία μας και εντός 7 ημερολογιακών ημερών γίνεται αποστόλη προς τον καταναλωτή του συμφωνημένου προϊόντος ή πιστωτικού σημειώματος.

Σχετικά με τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προύποθέσεις για να γίνουν δεκτά προς επιστροφή: α) να είναι άρτια και αχρησιμοποίητα, β) να φέρουν όλα τα καρτελάκια του κατασκευαστή, γ) η συσκευασία του κουτιού που κανονικά συνοδεύει το προϊόν  να είναι αχρησιμοποίητη (π.χ παπούτσια, ρολόγια κτλ), δ) να περιλαμβάνουν όλα τα παρελκόμενα αξεσουάρ όπου αυτά προσφέρονται (π.χ. επιπλέον κορδόνια), ε) να βρίσκονται εντός της τυχόν εργοστασιακής τους συσκευασία, δηλαδή κουτί ή ζελατίνα (π.χ. θήκες κινητών, ακουστικά κτλ), στ) να αποστέλονται μαζί με την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο πώλησης (απαραίτητο συνοδευτικό).
Στην περίπτωση που τηρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η εταιρεία «Φαρμάκης Φαίδων & Σια Ο.Ε.» είναι υποχρεωμένη να κάνει δεκτό το αίτημα επιστροφής των προϊόντων της παραγγελίας σας και να προβεί στην αντικατάσταση τους. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μη κάνει δεκτό το αίτημα επιστροφής. Να σημειωθεί ότι όλες οι αλλαγές ή επιστροφές χρημάτων γίνονται στις τρέχουσες τιμές των προϊόντων. Στην περίπτωση αγοράς προϊόντος κατά την περίοδο εκπτώσεων, προσφορών ή προωθητικών ενεργειών σε τιμή μικρότερη της τρέχουσας, η επιστροφή γίνεται με βάση την τιμή αγοράς του προϊόντος.     

1.2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Όλες οι αντικαταστάσεις προϊόντων αξίας 60 € και άνω γίνονται δωρεάν (μόνο την πρώτη φορά) με χρέωση του λογαριασμού  της «Εταιρείας» στην συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία. Επιπλέον, τα μεταφορικά κόστη για την αποστολή του προς αντικατάσταση προϊόντος είναι δωρεάν.  Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή και αποστολή του νέου προϊόντος με τρίτη μη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία αναλαμβάνει τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και αποστολής.
Στην περίπτωση που ο καταναλωτής ζητήσει την αντικατάσταση προϊόντος μικρότερης συνολικής αξίας από 60 € ή που έχει ήδη ζητήσει μία φορά την αντικατάσταση του προϊόντος επιβαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και αποστολής του προς αντικατάσταση προϊόντος. Σε περίπτωση που η διαδικασία αντικατάστασης του προϊόντος γίνει από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με μεταφορικά έξοδα 4 € (3 € για την επιστροφή και 1 € για την νέα αποστολή). Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή του νέου προϊόντος είναι η προπληρωμή των μεταφορικών εξόδων από τον καταναλωτή. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή και αποστολή του νέου προϊόντος με τρίτη μη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία αναλαμβάνει τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και αποστολής.

1.3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για όλες τις επιστροφές προϊόντων που γίνονται απο χώρες του εξωτερικού, ο καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει το αντίτιμο που θα ζητηθεί απο την επιλεγόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών. Σε αντίθετη περίπτωση, η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της επιστροφής των προϊόντων. Επιπλέον, εάν σκοπός της επιστροφής είναι η αντικατάσταση του προιόντος με κάποιο άλλο, η νέα αποστολή χρεώνεται με 15 € ανεξαρτήτου βάρους. Η νέα αποστολή θα εκτελείται μόνο εφόσον γίνει πρώτα εξόφληση του ποσού των 15 €, με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής για αγορές εκτός Ελλάδας. Όλες οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το κατάστημα μας. Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να μη κάνει δεκτό το αίτημα επιστροφής σας ή να σας χρεώσει με τυχόν μεταφορικά έξοδα, σε περίπτωση που αυτή γίνει χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση της.

Τυχόν διαδικασίες, τρόποι και περιπτώσεις επιστροφής που δεν αναφέρονται παραπάνω, δεν γίνονται δεκτοί. Σε αυτήν την περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να μη δεχτούμε την επιστροφή του προιόντος. 

2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του www.denimlounge.gr πουλήθηκαν προϊόντα α) ελαττωματικής ποιότητας, β) με κακή συσκευασία και γ) κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.denimlounge.gr αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αντικατάστασης τους.

Σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος με το ίδιο προϊόν, η εταιρεία καλύπτει πλήρως τα έξοδα επιστροφής και επαναποστολής. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος που δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του με το ίδιο προϊόν, τότε επιστρέφεται στον καταναλωτή εντός 7 ημερολογιακών ημερών η συνολική αξία της αγοράς με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή.
Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος τηρούνται η ίδια διαδικασία επιστροφής καθώς και οι όροι και προυπόθεσεις επιστροφής (βλέπε παραπάνω ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ). Σε αντίθετη περίπτωση η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον καταναλωτή με τυχόν μεταφορικά έξοδα ή να αρνηθεί την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος. 

3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατόν να γίνει δεκτή μόνο πριν την παράδοση του προϊόντος στην συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρεία. Η ακύρωση είναι δυνατή είτε με τηλεφωνική επικοινωνία στο +30 26510 64634: Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο: 10:00-14:00 και Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 10:00-14:00 & 18:00-20:30, είτε με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@denimlounge.gr. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας το τελικό ποσό που πιθανόν καταβλήθηκε από τον καταναλώτη θα επιστρέφεται ακέραιο, εντός 7 ημερολογιακών ημερών με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά για υπαναχώρηση εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του δέματος. Ως ημερομηνία παραλαβής του δέματος, υπολογίζεται αυτή που αναγράφεται στο συνοδευτικό δελτίο μεταφοράς της εταιρείας ταχυμεταφορών.

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμά υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί εφόσον προηγηθεί συννενόηση με την «Εταιρεία» και τηρούνται οι όροι και προυπόθεσεις επιστροφής που αναφέρονται παραπάνω (βλέπε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ). Σε αντίθετη περίπτωση, η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα να μην κάνει δεκτό το αίτημα υπαναχώρησης.

Στην περίπτωση άσκησής του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την επιστροφή του προϊόντος και επιβαρύνεται εξολοκλήρου με τα έξοδα επιστροφής του, όπως και τυχόν έξοδα τελωνείου, φόρου εισαγωγών, μετατροπης νομισμάτων, τραπεζικά έξοδα κτλ. Σε αντίθετη περίπτωση, η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα να μην κάνει δεκτό το αίτημα υπαναχώρησης ή να αφαιρέσει τα τύχον έξοδα απο το τελικό πόσο που θα επιστραφεί στον καταναλωτή. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και πληρούνται οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις, η «Εταιρεία» είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στον καταναλωτή εντός 7-10 ημερολογιακών ημερών το συνολικό ποσό στο ακέραιο με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που η επιστροφή γίνεται απο περιοχή εντός της Ελλάδας, η «Εταιρεία» παρέχει την δυνατότητα στον καταναλωτή να επιστρέψει το προϊόν με χρέωση των μεταφορικών στον λογαριασμό της «Εταιρείας» στην Γενική Ταχυδρομική. Σε αυτή την περίπτωση τα μεταφορικά έξοδα ανέρχονται σε 5 €, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούνται από το ποσό που θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή.

Σε περίπτωση που η εταιρεία «Φαρμάκης Φαίδων & Σια Ο.Ε» έχει αποδεχθεί και αποστείλει την παραγγελία σας και στην συνέχεια υπάρξει άρνηση παραλάβης της άπο τον αγοραστή, τότε ο αγοραστής επιβαρύνεται εξολοκλήρου τα μεταφορικά έξοδα τα οποία είναι 6 € (3 € για την αποστολή της παραγγελίας από εμάς πρός εσάς και 3 € για την επιστροφή της παραγγελίας από εσάς πρός εμάς).