Προσωπικά Δεδομένα

Η «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεσμεύεται ρητά για την διαφύλαξη κάθε πληροφόρησης που μας παρέχετε και την μη αποκάλυψη σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου https://www.denimlounge.gr/. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ καταναλωτών του https://www.denimlounge.gr/, όπως επίσης και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που καταχωρείτε κατά την χρήση της ιστοσελίδας, προστατεύονται βάση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τους νόμους 2.742/ 1997 και 3.471/ 2006.

Η χρήση από τους επισκέπτες/ καταναλωτές της ιστοσελίδας https://www.denimlounge.gr/ και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει δηλώνει την αποδοχή τους με την πολιτική απορρήτου, όπως αυτή παρουσιάζεται και προσδιορίζεται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Ρητά δηλώνεται ότι εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, τότε θα πρέπει να σταματήσει την χρήση της ιστοσελίδας, αφού, όπως προαναφέρθηκε η χρήση της από τον επισκέπτη/ χρήστη δηλώνει αμετάκλητα και αυτόματα την αποδοχή του ως προς τους σχετικούς όρους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την λειτουργία του https://www.denimlounge.gr/ και έχουν ως μοναδικό σκοπό την όσο το δυνατό πληρέστερη παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος προς τους χρήστες ή καταναλωτές του. Ο χρήστης/ καταναλωτής του https://www.denimlounge.gr/ κατανοεί και αποδέχεται την μερική ή συνολική αποκάλυψη των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτα μέρη, τα οποία δρούνε μετά από ή κατ’ εντολή της «Εταιρείας» και σε συμφωνία πάντα με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, όπως π.χ. την αποκάλυψη των απαραιτήτων στοιχείων του σε συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφορών για την παράδοση του προϊόντος και σε συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με σκοπό την ολοκλήρωση των συναλλαγών μεταξύ του καταναλωτή και της «Εταιρείας» κτλ. Επιπλέον, η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα μερικής ή συνολικής αποκάλυψης των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων των χρηστών/ καταναλωτών του με σκοπό την συμμόρφωσή της με απαιτήσεις του νομοθεσίας, δικαστικών αποφάσεων ή διοικητικών αρχών ή μετά από αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης ή κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων. Επιπλέον το https://www.denimlounge.gr/ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του προκειμένου και κάτω από επείγουσες περιστάσεις να ενεργήσει για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του ή άλλων χρηστών ή του κοινού από τυχόν μη νόμιμες ενέργειες. Επίσης, ο χρήστης/ καταναλωτής του ιστότοπου έχει το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία τηρούνται απο την «Εταιρεία», να ζητήσει την ανανέωση τους με νέα στοιχεία ή την ολική διαγραφή τους.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, και λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο και τη φύση του διαδικτύου, η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης ή επισκέπτης του δικτυακού τόπου https://www.denimlounge.gr/, των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού, στα οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.