Λόγω της αυξημένης μεταφορικής δραστηριότητας, οι εταιρείες ταχυμεταφορών ενδέχεται να καθυστερήσουν τις παραδόσεις των παραγγελιών.

Terms of Use

INTRO

The company “FARMAKIS FAIDON & SIA O.E.” with VAT Number: EL998690304, Tax Authority of Ioannina, Tel. Number +30 26510 64634, Head Office: Zigomalli 1, Ioannina, Greece (hereafter as the “Company”) is the owner and operator of the online clothing shop https://www.denimlounge.gr/. The online store operates under the following terms of use, which include and define the rights and obligations of the visitor/ consumer. In order to use, navigate and place orders to https://www.denimlounge.gr/ the visitor/ consumer must accept and agree to the following terms of use. Any visit or transaction you conduct with the online store implies that the visitor/ consumer of the online shop has read, accepted and agreed to the following terms of use, which govern the contract between the “Company” and the visitor/ consumer. The use of https://www.denimlounge.gr/ by a minor (an individual under 18 years of age) is subject to the consent of their parent or guardian and our contract is with the parent or guardian, who is responsible for the minor’s compliance.

GENERAL TERMS/ PRODUCTS AND SERVICES INFORMATION

The online shop https://www.denimlounge.gr/ is created to promote and sell products that it merchandises and has its own independent terms of payment and policy in pricing, supplying and delivering its products and services. The “Company” reserves the right to unilaterally amend, update or cancel these terms and conditions of use according to its needs and to the merchantable morals and when it is necessary, in order to ensure the services offered, without prior notification to the visitors/ consumers, who will be informed from the sections on the website for any modifications. The modifications apply to all visitors/ consumers and cannot be done any exception. The visitors/ consumers must comply with the modifications in order to continue receiving services from https://www.denimlounge.gr/. Any update or alteration to the terms and conditions applies to future transactions, not affecting those of the past.

Regarding the displayed products and services offered by the e-shop https://www.denimlounge.gr/, the “Company” is making every effort to present every information and data correctly. However, subject to the above are unintentional typographical or technical errors.

LIMITATION OF LIABILITY

The online shop https://www.denimlounge.gr/ promotes and advertises products and services, which the visitor has no obligation to consume without his/ her will. In no case, the technical devices (computers, tablets, mobile phones, etc.) and the internet connection used to visit the website financially burden the “Company”.

Furthermore, the “Company” holds no responsibility i) for any technical problems that the visitor of the e-shop may experience during his/ her visit to it, ii) for acts or omissions of third parties and particularly of unauthorized interventions to products/ services/ or information provided and displayed by the online shop, iii) for the poor functioning of links that seemingly or actually refer to the online shop https://www.denimlounge.gr/.
In no way, the “Company” is responsible for the existence of links from sites other that the online shop. The “Company” is not able to control those sites and in more detail the security methods, merchandise, use of personal data, protection of the user etc. 
The online shop may contain links to other websites (the "Linked Sites"), which are not operated by the “Company” or https://www.denimlounge.gr/. The “Company” and https://www.denimlounge.gr/ has no control over the “Linked Sites” and in more detail; the methods of encryption and protection of personal data that they use and holds no responsibility for them or for any loss or damage that may arise from your visit and use of them. The use of the “Linked Sites” by the visitor/ consumer is subject to the terms of use presented by each site.

The material displayed by the “Company” on this Website is provided without any guarantees, conditions or warranties as to its accuracy. Unless expressly stated to the contrary to the extent permitted by law https://www.denimlounge.gr/ and its suppliers, content providers and advertisers hereby expressly exclude all conditions, warranties and other terms which might otherwise be implied by statute, common law or the law of equity and shall not be liable for any damages whatsoever, including but without limitation to any direct, indirect, special, consequential, punitive or incidental damages, or damages for loss of use, profits, data or other intangibles, damage to goodwill or reputation, or the cost of procurement of substitute goods and services, arising out of or related to the use, inability to use, performance or failures of the online shop https://www.denimlounge.gr/ or the Linked Sites and any materials posted thereon, irrespective of whether such damages were foreseeable or arise in contract, tort, equity, restitution, by statute, at common law or otherwise.

COMPLIANCE AND ETHIC USE

The online shop https://www.denimlounge.gr/ and the user agree and accept the operation of the shop according to the ethical merchantable ethics. The visitor/ user of the e-shop is committed that he/ she i) would not use all or part of the e-shop in order to send mail, publish content that is libelous, harmful, obscene, vulgar, obscene, abusive, threatening, violate the privacy of third persons in any way or is racial, racist or ethnic discrimination, or may cause harm to minors (individuals under 18 years of age), ii) would not use for personal use or use of third persons internal information, proprietary and confidential information, trademarks, copyrights and patents of third parties, and iii)  not use intentionally or unintentionally the online shop https://www.denimlounge.gr/ for malicious purposes, for transmitting software viruses, computer programming codes, files and programs that may interrupt or impair the operation of the site or cause damage to third parties.

COPYRIGHTS AND TRADEMARKS

All of the images, marks, graphics, text, designs, codes and files that appear on the online shop https://www.denimlounge.gr/ are protected by copyright rights and are registered trademarks of the “Company”, its partners and third parties. All of the above are protected by the provisions of Greek and European Law regarding industrial, intellectual property and unfair competition. In any case, none of the above: can be sold or copied or modified or reproduced by any electronic, printed or other type of media.

SECURITY

The “Company” considers as very important issues: i) the privacy of the personal data of the users of the online shop https://www.denimlounge.gr/ and ii) the safe navigation until the final placement of an order. For that reason, it takes security measures by using advanced methods of protection. In more detail, the “Company” uses the high security protocol SSL (Secure Sockets Layer), which is considered as one of the safest certification system for web sites and ensures the confidential transfer of personal data. In more detail, every time the user/ consumer stores personal data or creates a personal account or log in to his/ her account, the SSL certification system encrypts the data transmitted providing security.

The user/ consumer that has created a personal account in our online shop is exclusively responsible for the safekeeping of his/ her username and password, in order to avoid illegal or non-authorized use of the Webpage’s services from a third party. Furthermore, in order to provide additional security to the user, the user/ consumer has the option of changing his/ her “Password” regularly. In the event that your password is lost or the user suspects that the password is leaked to third parties, we strongly urge you to contact and inform us by phone. In any case the “Company” holds no responsibility for the use of your password by an unauthorized party.

Please note that for security reasons, the online shop https://www.denimlounge.gr/ suggests i) to avoid the use of easily recognizable passwords (e.g. phone number, birth of date etc.), ii) to avoid the use of similar passwords with others websites iii) to change your passwords on a regularly basis and iv) to use lower, capital letters, numbers and symbols in the creation of your preferred “Password”.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Διακριτικό Τίτλο: «Farmakis Urban Wear», Έδρα: Ζυγομαλλή 1, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45332 και ΑΦΜ: EL998690304 / ΔΟΥ Ιωαννίνων και Αρ. ΓΕΜΗ: 31661029000, Τηλ: +30 26510 64634 και Υπεύθυνο Επικοινωνίας: Φαρμάκης Φαίδων (καλούμενη στο εξής και ως «Εταιρεία»), η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρία «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα στα Ιωάννινα, Ζυγομάλλη 1, Τ.Κ. 45332, email: [email protected], τηλ: (+30) 26510 64634, website: https://www.denimlounge.gr/ ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε με το τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected]  ή απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κυρ. Φαρμάκη Φαίδων στο email: [email protected], τηλ 26510 64634.

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας τα χρησιμοποιούμε με διάφορους τρόπους οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. 
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα που απαιτούνται κατά την επεξεργασία των παραγγελιών σας ώστε να μπορούν να παραδοθούν από το μεταφορέα σε εσάς και όχι σε κάποιο άλλο τρίτο πρόσωπο. 
Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:
(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων (π.χ. αγορά ενός παντελονιού) που επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς. Συγκεκριμένα:

Εκτέλεση των παραγγελιών σας

Για να παραδίδουμε τις παραγγελίες σας και να μπορούμε να σας υποστηρίζουμε και μετά την πώληση τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:

 • το όνομα και επίθετο (επιπλέον για επιχειρήσεις ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα), ώστε να γνωρίζει ο υπάλληλος που κάνει την παράδοση σε ποιόν πρέπει να παραδώσει
 • την διεύθυνση τιμολόγησης ή/και παράδοσης ( π.χ. διεύθυνση, πόλη, νομό, ταχύδρομικό κώδικα κτλ) ώστε να μπορείτε να παραλάβετε στο χώρο σας
 • τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την παραγγελία σας
 • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας αναφορικά με την παραγγελία σας
 • την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας.
 • Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον της εταιρίας μας.

(β) Κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης και εφόσον μας έχετε χορηγήσει, είτε κατά την δημιουργία λογαριασμού μέλους, είτε κατά την εγγραφή σας στα newsletters μας και την προσωποποιημένη επικοινωνία, τα κατά περίπτωση ενδεχόμενα αναγκαία στοιχεία σας, παρέχονται και οι εξής δυνατότητες:

Εγγραφή στα newsletters, την αποστολή ενημερώσεων και προσφορών:

 • Για την εγγραφή στα newsletters, την αποστολή ενημέρωσης και των προσφορών θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)

Με την εγγραφή στα Newsletters μας, τις προσωποποιημένες ενημερώσεις και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις και προσφορές που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνύματα κειμένου ή Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα με SMS, Viber, Push Notifications κα).

Δημιουργία λογαριασμού μέλους:

 • Για τη δημιουργία Λογαριασμού Μέλους θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και να ορίσετε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης

Με την εγγραφή και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις και προσφορές που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνύματα κειμένου ή Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα με SMS, Viber, Push Notifications κα).

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από τον ιστότοπό μας (https://www.denimlounge.gr/) χρησιμοποιούνται για συμμετοχή σας σε πιθανή Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Εξατομικευμένη επικοινωνία (profiling)

Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας (https://www.denimlounge.gr/), ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Περισσότερες πληροφορίες για τη διενέργεια κατάρτισης προφίλ στην αντίστοιχη ενότητα παρακάτω.

Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης:

 • Για την δημιουργία Λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης θα πρέπει να δώσετε την συγκατάθεση σας στο εκάστοτε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Απαραίτητο στοιχείο που λαμβάνουμε από το μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης είναι η διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας
 • Τα επιπλέον στοιχεία που λαμβάνουμε εξαρτώνται από το εκάστοτε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, μπορεί να είναι είτε το φύλο είτε η ημερομηνία γέννησης σας ή και τα δύο εάν και εφόσον τα έχετε δηλώσει ως δημόσια.

Αναλυτικά για την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης δείτε την αντίστοιχη ενότητα παρακάτω.

Με την δημιουργία λογαριασμού μέλους σύμφωνα με τα παραπάνω και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας. Θα μπορείτε να απολαμβάνετε πλέον μία βέλτιστη εμπειρία με πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας, στο ιστορικό των παραγγελιών σας και το status των ανοιχτών σας παραγγελιών, τα αγαπημένα σας και όλες τις ρυθμίσεις που προσφέρονται στην σελίδα «ο Λογαριασμός μου». 
Έτσι θα αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα σας τα στοιχεία ώστε να μπορείτε να τα συμπληρώνετε ή να τα τροποποιείτε κατά περίπτωση. Θα μπορείτε να καταχωρήσετε στο λογαριασμό σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των παραγγελιών σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα συμπληρώνετε κάθε φορά που παραγγέλνετε. 
Επίσης θα μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία όπως το φύλο και η ημερομηνία γέννησης σας τα οποία θα μας επιτρέψουν να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε μία ακόμα πιο κοντά στις ανάγκες σας και πιο προσωποποιημένη ενημέρωση.

Στοιχεία Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών

 • Στοιχεία πιστωτικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος προς το τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο. Η «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν κρατάει κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών στα συστήματα της.
 • Για την υλοποίηση της υπηρεσίας πιστοποίησης κατόχου κάρτας ενδέχεται να απαιτηθεί η μεταφορά στοιχείων της κάρτας τους, σε τρίτο πάροχο, συνεργαζόμενο με την τράπεζα η οποία υλοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής μέσω κάρτας.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων (π.χ. η αγορά ενός ζευγαριού παπουτσιών) και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό, για την απόδειξη των παραγγελιών σας, για την μετά την πώληση υποστήριξη, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων. 
(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων καθώς επίσης και ειδικά λογισμικά ασφαλείας που στόχο έχουν τον εντοπισμό και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών: συγκεκριμένα κατά την επίσκεψη σας στους φυσικούς χώρους της εταιρίας μας αλλά και στις ηλεκτρονικές μας σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες θέσης, οι συσκευές των χρηστών κοκ ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας. 
(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς 
(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να: εγγραφείτε στα newsletter, να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, να συμμετέχετε σε τυχόν έρευνα ικανοποίησης, να σας στέλνουμε προσωποποιημένες ενημερώσεις, κλπ. τόσο από την «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ή και από τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

Επιτρέπεται σε ανήλικους και παιδιά να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας;

Η «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για αγορά από παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών. 
Τα παιδικά προϊόντα που προσφέρουμε για αγορά, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.
Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα

Η «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Συγκεκριμένα: 

Τα δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες με την «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. 
Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρείες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. 
Στις περιπτώσεις αυτές η «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: 
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. 
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. 
Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. 
Επίσης θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει τη διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσίες, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας ή δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες σας. 

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected], ή απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κυρ. Φαρμάκη Φαίδων, στο email: [email protected] τηλέφωνο: (+30) 2651064634.


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κυρ. Φαρμάκη Φαίδων, στο email: [email protected] τηλέφωνο: (+30) 2651064634

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Τέλος, η «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected], ή απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κυρ. Φαρμάκη Φαίδων, email: [email protected] τηλέφωνο: (+30) 2651064634. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες. 

Επιπλέον, για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected], ή απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κυρ. Φαρμάκη Φαίδων, email: [email protected] τηλέφωνο: (+30) 2651064634.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 6475600, Fax: (+30) 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ενημέρωση για τα Cookies

Τι είναι τα Cookies;
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). 
Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies; 
Το https://www.denimlounge.gr/ χρησιμοποιεί "cookies" για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στο site. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς σας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους. 
Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και μπορεί να μας επιτρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπό μας. 
Χρήση των Cookies: 
Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία του ιστοτόπου. 
Με την περαιτέρω χρήση του site αποδέχεστε την χρήση cookies. 
Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:

 • Apache session cookie
 • B2C Platform cookies
 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Facebook Pixel
 • Mailchimp
 • Skroutz Analytics
 • BestPrice Analytics

Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες. Επιπλέον ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου.

Πως μπορείτε να διαγράψετε τα cookies

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους. Επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες: 
Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el 
Safari - https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US 
Firefox - https://support.mozilla.org/el/kb/pws-energopoiw-th-leitoyrgia-do-not-track 
Edge - https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 
Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του. 

Προσοχή: Η πολιτική μας για τα cookies μεταρρυθμίζεται προκειμένου να είναι συμβατή τόσο με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων όσο και τον Κανονισμό ePrivacy (δεν έχει ακόμα εκδοθεί).

Διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ

Κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να περιηγείστε και να παραμένετε ανώνυμος χρήστης μέχρι να αποφασίσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε είτε δημιουργώντας λογαριασμό μέλους, είτε με την εγγραφή σας στα newsletter μας και τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, δίνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) καθώς και την ανάλογη κατά περίπτωση συγκατάθεση σας. 
Μετά την παραπάνω εγγραφή σας, γίνεται μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας κατάρτιση του προφίλ σας, με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις σας. Η χρήση των στοιχείων που μας δίνετε, γίνεται για να σας παρέχουμε μια προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης, για να σας στείλουμε ειδοποιήσεις που αφορούν προσωπικά εσάς (για παράδειγμα προϊόντα που είδατε στην ιστοσελίδα μας ή που σας ενδιαφέρουν) αλλά και να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ανάλογα με τις αναζητήσεις σας, το ιστορικό και τις προτιμήσεις σας. 
Αυτό πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα με την εγγραφή σας καθώς μπορούμε να γνωρίζουμε και να ικανοποιούμε καλύτερα τις ανάγκες σας όσον αφορά τα παρεχόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 
Στόχος μας είναι να μπορούμε να ανακαλύψουμε τις σας αρέσει ώστε να σας παρέχουμε προτάσεις προσαρμοζόμενες στις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.

Επιπλέον Στοιχεία Όταν τα Δεδομένα Συλλέγονται από Τρίτους και Όχι Απευθείας Από Το Φυσικό Πρόσωπο

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στο https://www.denimlounge.gr/ σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εγγραφείτε δημιουργώντας λογαριασμό μέλους (sign up) ή να κάνετε είσοδο στο λογαριασμό σας (sign in) με την χρήση των λογαριασμών σας από Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης ( Facebook, Google+), δίχως να χρειάζεται να θυμάστε κωδικούς πρόσβασης, μέσω αυτοματοποιημένης ασφαλούς λειτουργίας η οποία πραγματοποιείται με την απευθείας επικοινωνία των συστημάτων μας με το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο. 
Προϋπόθεση για τη χρήση της παραπάνω αυτοματοποιημένης λειτουργίας εγγραφής/εισόδου είναι να δώσετε εξουσιοδότηση στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τη χρήση αυτή, η οποία ταυτόχρονα εξουσιοδοτεί το μέσο να μας μεταβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα τα οποία έχετε εσείς δηλώσει σαν δημόσια στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη στιγμή της εξουσιοδότησης έχετε ενημέρωση για το ποια ακριβώς στοιχεία θα διαβιβαστούν και έχετε και την δυνατότητα από-επιλογής κάποιων από αυτά. 
Η εξουσιοδότηση σας στο εκάστοτε μέσο γίνεται μία φορά και ισχύει έως ότου εσείς με δική σας ενέργεια προς το εκάστοτε μέσο την διακόψετε (αναζητήστε τις σχετικές λειτουργίες – επιλογές στον προσωπικό σας λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης). 
Τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε από τα κοινωνικά δίκτυα, εφόσον αυτά είναι δημόσια και μόνο με τη συγκατάθεση σας, είναι το Όνομα, το Επώνυμο, το Email, η ημερομηνία Γενεθλίων και το φύλο σας, αλλά και όποια άλλα στοιχεία έχετε δηλώσει σαν δημόσια στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την δημιουργία λογαριασμού μέλους και τις ανάγκες αυτού όπως περιγράφονται στην σχετική ενότητα «Δημιουργία λογαριασμού μέλους».

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην «ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων. 

PERSONAL DATA POLICY

Personal data of the users/ consumers of https://www.denimlounge.gr/ as well as any other relevant information that they store during the use of this website are protected by the Greek and European Legislation and especially according to the laws 2.742/ 1997 and 3.471/ 2006. The use by the visitor/ consumer of the online shop https://www.denimlounge.gr/ and the services that it provides, states that he/ she has read, fully understood and accepted the personal data policy, as described in the present agreement. It is explicitly stated that if someone disagrees with the terms of protection of his/ her personal data, then he/ she should stop immediately using the website, since, as mentioned above, the use by a visitor/ consumer declares irrevocably and automatically acceptance of the relevant terms and conditions.

The personal data that are collected are used exclusively for operational reasons of https://www.denimlounge.gr/ and to provide its services to the users/ consumers. The user/ consumer understands and agrees that part of his/ her personal data or in full may be disclosed to third parties which act for or on our behalf and always in accordance with the purpose(s) for which the data were originally collected (such as delivery services, clearing of payments between https://www.denimlounge.gr/ and financial institutions etc). The “Company” also reserves the right to disclose any information that deems necessary for complying with any applicable law, regulation and legal process or governmental and administrative authority request.
Furthermore, the “Company” reserves the right to use and disclose the personal data of its visitors/ consumers in order to protect his rights or the rights of other users or third parties from illegal actions. At any time the user reserves his/ her right to access, update and/ or object to the further processing of his/ her personal data.

Under no circumstances, including negligence, and taking into consideration the volume and nature of the internet, the “Company” is not liable for any form of damage suffered by the user/visitor of the online shop https://www.denimlounge.gr/, services, options and content, which makes under their own initiative and with the knowledge of the present terms and conditions.

NEWSLETTERS

The visitor/ user of the e-shop has the right to subscribe to our mailing list (newsletters service) and to request his/ her removal from the service at any time in the future. The entire newsletters received by the visitor/ user of the service are intellectual property of the “Company” and protected by the relevant provisions of the Greek Legislation and International Conventions. Any personal information submitted by the user through this process, are subject to the privacy policy of the “Company” (See PERSONAL DATA). Moreover, the “Company” reserves the right to deny the subscription to a person or to unsubscribe him/ her from our newsletter at any time in the future.

COOKIES

The “Company” uses alphanumeric identification files (cookies) in order to identify the visitor/user for certain services and to improve and simplify his/ her navigation to the e-shop (e.g. newsletters, shopping cart, wishlist etc.). Cookies are small text files which are stored on the hard disk of the computer of the user by the website’s server. Please note that only the server is able to retrieve or read the contents of those cookies. The cookies usually are used i) for adding products to the electronic basket and wishlist, ii) for the automatic user identification when he/she is performing purchases, iii) for the automatic recognition of a registered user after his/ her login, iv) for the electronic identification of users who are already connected to social media, v) to optimize the use of services and to facilitate the purchase/ use of products, vi) for statistical purposes and to determine useful or popular areas or for general marketing purposes and vii) to show to the user content related to his/ her interest. It is important to note that all the data collected from the use of cookies are stored only in the form of anonymous statistical data and do not carry any direct connection to you personally. Moreover, the visitor/user of the e-shop https://www.denimlounge.gr/ can configure the settings of his/ her browser in order to warn him/ her about the use of cookies or to prevent the acceptance of cookies in any case. In case that the visitor/ user of the website https://www.denimlounge.gr/ does not accept the use of cookies, there is a possibility that he/ she would not have total or partial access to the services of the online store https://www.denimlounge.gr/.

APPLICABLE LAW

The “Company” reserves the right to amend or update the terms of use without prior notice, effective as of the date posted on the website https://www.denimlounge.gr/. The navigation, use and transaction with the online store is governed by the Greek and European Law and the relevant international conventions. If any provision of this agreement is found to be illegal, invalid or unenforceable, the remaining provisions are not affected or impaired thereby and are in full force and effect. Failure of the “Company” to exercise any of its rights shall not be construed as a waiver. At any point of this agreement there is an option of refunding the payment, it is always interest free.

By accepting these terms and conditions, each visitor/ user states that he/ she has read them, has fully understood their content and commits to abide by them, If the visitor/ user do not accept these terms of use, it is NOT ALLOWED to register or create an account and to place and conclude orders in the online store https://www.denimlounge.gr/.

Any dispute that may occur during navigation, use and transaction with the online store shall be exclusively submitted to the competent courts of Ioannina, Greece. Alternatively, the online store https://www.denimlounge.gr/ proposes the use of the European Online Dispute Resolution platform of the European Commission to settle any dispute.

PRODUCT PURCHASE/ RECEPTION AND FULFILLMENT OF ORDERS

The online shop https://www.denimlounge.gr/ is making every effort i) to provide to the user/ customer a correct and in full presentation of available products and ii) to update immediately the stock quantities available for sale.

However, in cases of force majeure or for reasons of typographical errors (misspell/ misprint) or due to technical errors, the “Company” reserves the right to deny the acceptance of a customer's requested order. For that reasons, the CONFIRMATION EMAIL that will be sent by the “Company” indicates the final acceptance of your requested order. Otherwise, the “Company” will have to inform by mail the consumer about the reasons that is unable to fulfill the requested order.

The procedure of purchasing a product from the online store https://www.denimlounge.gr/ is the following: The visitor/ user of the website adds the product(s) he/ she wants to the “Shopping Cart” and then proceeds to the “Checkout”. The checkout process can be completed i) by storing your name, delivery address, email and telephone number etc. or ii) by login to your existing account. During the process, the consumer/ user will be informed for the total cost of the order including any shipping costs and possible discounts and will have to select a form of payment (See METHODS OF PAYMENT). Please note that the value of the products, services and transportation costs which are displayed on the site https://www.denimlounge.gr/ are the final prices including VAT.

Subsequently, the consumer will be informed by the system for the successful placement of his/ her order and he/ she will receive within 1 working day a CONFIRMATION EMAIL to his/ her email address that will notify and confirm the final acceptance of the order and also include the shipping number of the order.

In the event of a cancellation or non-acceptance of an order by https://www.denimlounge.gr/, then the total amount possibly paid (depending on the selected method of payment) will be refunded in full. 

1.1 TELEPHONE ORDERS

The user(s)/ consumer(s) are also able to order by phone: +30 26510 64634. The consumer agrees, understands and accepts in full to the same terms and conditions for all phone orders that apply to online orders and are located in the webpages of the online store https://www.denimlounge.gr/.   

METHODS OF PAYMENT

1.1) METHODS OF PAYMENT FOR ORDERS FROM GREECE

The following methods of payment are acceptable from the online store https://www.denimlounge.gr/:

1) Cash-on-delivery: The whole amount is payable in cash at the takeover of your parcel from the courier company. This option is valid only for deliveries in Greece and there is no additional charge for this service by our “Company”.

2) Payment by Credit/ Debit Card: If the consumer is the owner of a credit/ debit card, he/ she is able to pay the total amount by selecting the option “Credit/ Debit Card”. The consumer will be redirected to the secured and verified payment platform of the “Piraeus Bank” in order to confirm and complete the payment. This method of payment accepts cards issued by Visa, Mastercard and Maestro and there is no additional charge for this service by our “Company”.
When you would be redirected to the secure website of Piraeus Bank, you would need to store all the necessary data of your card including the name of the owner, the number and expiration of the card and the CVV number. For security reasons, please check that you are at the OFFICIAL WEBSITE OF PIRAEUS BANK before you proceed to any payment and FOLLOW CAREFULLY THE INSTRUCTIONS provided by the bank. After the payment is performed, you will be informed immediately whether it has been successful. When the payment will be completed successfully, the customer will be redirected back to the https://www.denimlounge.gr/ webpages in order to complete the order.
The consumer is the only responsible person for the right registration and for the truth of the information of his / her credit card and in any case he/ she has to be the owner of the card used for the transaction. In case your card is stolen or used by a third person or the details and data of the card are leaked to third parties, we strongly urge you to contact the bank issuer of the card immediately and cancel it. In any case that the card details are verified by Piraeus Bank and the transaction is completed by Piraeus Bank, then the “Company” is not responsible for any payment made with the use of the card.  

3) Payment by Paypal: The consumer is also able to pay the total amount by choosing the option “Paypal”. This option redirects you to Paypal webpage in order to confirm and complete the payment. There is no additional charge for this service by our “Company”.

4) Bank Transfer: In case you prefer to pay with a bank transfer, you would have to choose the option “Bank Transfer” and then submit to https://www.denimlounge.gr/ your order. After your order is completed you will obtain an email stating the total amount to be deposited to one of the following bank accounts:
PIRAEUS BANK:
Account Number: 5405 – 082566 - 048
ΙΒΑΝ: GR89 0172 4050 0054 0508 2566 048
Beneficiary: FARMAKIS FAIDON & SIA O.E.
SWIFT/ BIC Code: PIRBGRAA

ALPHA BANK:
Account Number: 4000 0233 0000 821
ΙΒΑΝ:  GR54 0140 4000 4000 0233 0000 821
Beneficiary: FARMAKIS FAIDON & SIA O.E.
SWIFT/ BIC Code: CRBAGRAA

The deposit should be made within the time period of 3 working days from the day that your order was submitted. In that time period, the product(s) ordered by the consumer would be on hold for him/ her. In case the consumer does not deposit the money within the aforementioned time period of 3 working days, the “Company” has the right to cancel the order without prior notification.

On the depository note, please remember to state the name and surname of the person ordered the product(s) and the number of the order. Moreover, in order to ship your order on time, the consumer should inform us by phone (+30 26510 64634) or by email: [email protected] for the successful deposit of the amount to the aforementioned banks.

1.2) METHODS OF PAYMENT FOR ORDER OUTSIDE GREECE

The user/ consumer, who wish his/ her order to be shipped to a country outside Greece is able to use one of following methods of payment:

 1. Payment by Credit/ Debit Card
 2. Payment by Paypal
 3. Bank Transfer

The “Company” is accepting orders only with one of the above three methods of payment for shipments outside Greece. The “Company” reserves the right to cancel without prior notification the orders made with the Cash on Delivery option or any other method of payment not mentioned before.

PRICING POLICY

The values indicated in each product apply to the final values including VAT. The “Company” holds its own pricing policy and reserves the right to change the prices of providing products and services without prior notification. In all cases, the consumer will always have to pay the price that was indicated at the time of the order.

SHIPPING COSTS

The shipping charges are the following:

1.1) Deliveries to GREECE:

Shipping is free for all orders above € 15. Otherwise shipping costs € 3.

1.2) Deliveries to EUROPE:

Shipping costs a flat rate of € 12 for all orders delivered to European Union countries.
For orders shipped to non European Union countries charges may vary and the: Company” reserves the right to charge additional shipping costs or to cancel the order request. Please note that Non-European Union consumers are responsible for additional charges that may incur ensuing from the differences in currency, customs clearance expenses, import duties, product restrictions, and other local regulations. For those additional charges the “Company” cannot be held liable.

SHIPPING TIME

The “Company” makes every effort to deliver your order within 1 working day to the courier company (under the condition that the purchased item(s) are available in stock). Moreover, the estimated delivery time of the order to the customer by the courier service may vary between 1-5 working days for all orders delivered to Greece, depending on the geographical location of the city. Under normal circumstances: deliveries to major Greek continental cities are handled within 1 working day from the time the parcel was picked up by the courier company. For all other destination, deliveries may take up to 3 days. 
Please note, during busy periods, especially sale time delivery may take up to 5 days. Moreover, the consumer understands and agrees that in cases of force majeure or strikes or extreme weather conditions, earthquake, fire, emergency situations, etc. may cause delays to the delivery time of the order. In those cases https://www.denimlounge.gr/ will contact the consumer as soon as possible in order to notify him/ her and ask the consumer if he/ she wishes to proceed to the shipment of his order under these circumstances.

RETURNS/ ORDER CANCELLATION – WITHDRAWAL OPTION

After his/ her order the consumer reserves the right to:

 1. Return/ Replace the order
 2. Cancel the order
 3. Activate the Withdrawal Option

The procedure, terms, requirements and shipping costs for each case are described and explained below.

1) RETURN/ REPLACEMENT POLICY

The consumer has the right to return in full or part of the order (excluding for reasons of hygiene underwear, swimwear, beach towels, socks etc.) for the following reasons:

 1. To ask for a replacement of the size of the purchased product ( under the condition that the requested size is in stock)
 2. To exchange it with a product of at least equal value.

The return must be made within 15 days since the delivery of the order. Please note that the delivery date is that stated in the delivery note of the Courier Service Company.  In exchange for the returning product the consumer has the option to ask i) for the replacement of the purchased product with another one of at least equal value or ii) for a coupon of equal value with the purchased product redeemable in the future.

1.1 RETURN PROCEDURE

In order to return the order, the customer has to contact the “Company” within 15 days from the delivery of the order by phone: +30 26510 64634, Monday to Friday 10:00a.m-14:00p.m  or by mail: [email protected] Please note that it is important to contact the “Company” before proceeding to the return, otherwise the “Company” reserves the right to deny the return of the product(s) or to charge the customer with shipping costs according to the additional expenses that may arise.

All returned products are sent to the head office of the “Company”: Zigomalli 1, 45332 Ioannina, Greece, where it is conducted a quality check and within 7 days it is sent back to the customer a replacing product or a coupon of equal value redeemable in the future.

Moreover, bear in mind that the returned item(s) must be in their original state. In more detail, the product(s) have to:

 1. be unused,
 2. carry all the tags of the manufacturer,
 3. include the original box of the manufactured unused (e.g. for shoes, phone cases etc.)
 4. include the additional accessories (e.g. extra laces),
 5. be in perfect condition and in the original factory packaging (e.g. mobile cases, earphones etc.) 
 6. be sent with the original proof of purchase (receipt or invoice), which is a basic requirement.

In case that all of the above requirements are fulfilled, the “Company” accepts the right of the customer to return his/ her order. In any other case, the “Company” has the right to deny the customer's right of returning the product. Moreover, the customer understands and agrees that the returning or refunding value of the product is always estimated according to its current value and not according to the price it was purchased. Additionally, if the item was purchased during a sales or offers period or on a discounted value for promotional reasons in a price that it is lower than the current one, then the returning value is calculated according to the discounted price.

1.2 SHIPPING COSTS OF RETURNS FROM GREECE

The returns for any product with a value above € 60 and the shipment of the replacing product are free of charge. Please note that ONLY THE FIRST SHIPMENT is free; every following shipment of the specific order will be charged. In case that the customer wants to return the order with a courier service of his/ her choice, he/ she is responsible for the shipping charges that may arise.

For any other case, the customer has to pay IN ADVANCE the shipping charges. In more detail, for any product with a value below € 60 that it is returned and the shipment of the replacing product or for any return of item(s) that have been exchanged before, the customer has to pay in full the shipping costs that may arise. Moreover, he/ she has the option to choose the courier service company of his/ her will.

In case the customer chooses the Geniki Taxydromiki courier company, https://www.denimlounge.gr/ offers to the customer the option of charging the shipping costs to the account of the “Company”. In that case, he/ she will be charged with shipping expenses of € 4 (€ 3 for returning the item and € 1 for the new shipment). Please note that before the shipment of the replacing product, the customer IS NECESSARY TO PAY to the “Company” the aforementioned amount of € 4. Otherwise the “Company” reserves the right to postpone or deny the new shipment.

1.3 SHIPPING COSTS OF RETURNS OUTSIDE OF GREECE
The customer must pay in full the shipping costs for the return of the product(s) that would be charged by the Courier Company. Otherwise, the “Company” reserves the right to refuse the return of the item(s). Moreover, if the customer asks for the replacement of an item with another product, he/ she would be charged for shipping expenses of € 15. The amount of € 15 must be paid in full by the customer, BEFORE the shipment of the item(s). Otherwise the “Company” reserves the right to postpone the new shipment or deny the replacement of the product. Please note that before proceeding to a return, the customer has to contact and inform the “Company” about it. Otherwise the “Company” reserves the right to deny the return of an order or to charge the customer with additional charges that may arise.  

2) RETURN OF DEFECTIVE/ DAMAGED PRODUCTS

In any case that the online shop https://www.denimlounge.gr/ can be held evidently liable for selling product(s) that i) may be defective, ii) with a poor packaging, iii) or damaged during transport, the online shop https://www.denimlounge.gr/ is responsible for the replacement of the product(s) and for the shipping costs that will arise.
In case that the online store https://www.denimlounge.gr/ is not able to replace the defective product because it is out of stock, the “Company” will refund the total amount paid by the customer within 7 days, by depositing the amount to a bank account of him/ her.
Please note that the procedure, terms and requirements for returning defective item(s) is the same as that described above (see 1.1 RETURN PROCEDURE). In any case that the returned item(s) do not meet the required conditions; the “Company” has the right to deny replacing the product(s). Moreover, in case that the customer does not follow the aforementioned terms and procedure, the “Company” reserves the right to charge him/ her with additional shipping costs or deny receiving the defective product(s).

 3) ORDER CANCELLATION – WITHDRAWAL OPTION

The customer has the right to cancel his/ her order only in the case that it is not delivered to the Courier Company by contacting https://www.denimlounge.gr/ by phone: +30 26510 64634; Monday to Saturday  10:00a.m - 14:00p.m and Tuesday - Thursday – Friday 18:00 p.m -  20:30 p.m or by mail: [email protected]. In the event of an order cancellation, the total amount possibly paid in advance by the customer (depending on the selected method of payment) will be refunded in full by the online store https://www.denimlounge.gr/, by depositing within 7 days the total amount to a bank account of the customer.
After receiving the product(s) ordered, the customer may activate the withdrawal option within 15 days since the delivery date of the item. The delivery date is that stated in the delivery note of the courier company.
The customer agrees and understands that i) he/ she must contact the “Company” before returning the order, ii) follow the indicated above terms and procedure and iii) the returned item(s) have to be in their original state and meet the required conditions (see 1.1 RETURN PROCEDURE). Otherwise, the “Company” reserves the right to deny the withdrawal option of the customer.

In any case that the customer may activate the withdrawal option, he/ she is responsible for the shipping expenses of returning the product(s). Moreover, the customer is responsible for covering any additional charges that may incur from the differences in currency, customs clearance expenses, import duties, and other local regulations for which the “Company” cannot be held liable. Otherwise, the “Company” reserves the right to deny the withdrawal option of the customer or to deduct the additional expenses that may incur from the total amount that will refunded to the customer.
In case that the customer activates the withdrawal option and all of the aforementioned terms and requirements are fulfilled (see 1.1 RETURN PROCEDURE), https://www.denimlounge.gr/ will refund the total value of the order within 7-10 days, by depositing the amount to a bank account of the customer.
Finally, the “Company” offers the option to customers living in Greece of charging the returning shipment charges to the account of the “Company” in Geniki Taxydromiki. In that case, the shipping charges of € 5 WILL BE DEDUCTED from the amount refunded to the customer.